Kata

Kata je jedna ze tří hlavních částí Karate. Kata je často popisováno jako stínový způsob boje s několika imaginárními soupeři. Před zavedením kumite to byl jediný způsob nácviku boje. Slouží k nácviku obratů, přechodů mezi postoji, samotné chůzi v postoji a procvičení technik. Každá kata má přesně daný obsah, délku i fázování. Každá kata začíná a končí úklonou, až na výjimky obsahuje dvě kiai (výkřik znamenající maximální nasazení) a začíná obrannou technikou.

V karate stylu Shotokan se cvičí celkem 26 kata.

KATA POČET TECHNIK 1.KIAI 2.KIAI
1 Heian Shodan 21 9 17
2 Heian Nidan 26 11 26
3 Heian Sandan 20 10 20
4 Heian Yondan 27 13 25
5 Heian Godan 23 12 19
6 Tekki Shodan 29 15 29
7 Tekki Nidan 24 16 24
8 Tekki Sandan 36 16 36
9 Bassai dai 42 19 42
10 Kanku dai 65 15 65
11 Jion 47 17 47
12 Empi 37 15 36
13 Hangetsu 41 11 40
14 Jitte 24 13 24
15 Gankaku 42 28 42
16 Ji´in 35 11 35
17 Sochin 41 30 41
18 Nijushiho 34 18 33
19 Gojushiho sho 65 57 64
20 Gojushiho dai 67 59 66
21 Bassai sho 27 17 22
22 Kanku sho 48 6 48
23 Wankan 24 24
24 Meikyo 33 32
25 Chinte 32 28 32
26 Unsu 48 36 48
A16V5833_3