Provozní řád DOJO

dojo2_m
dojo

 1. Tělocvična (dále jen dojo) je určena pro výuku karate a jiných bojových umění, sebeobrany, jógy, aj.
 2. Vstup do prostor dojo je povolen pouze pod dohledem učitele, trenéra, cvičitele nebo odpovědné osoby starší 18 let.
 3. Cvičící vstupují do komunikačních prostor přes předsíňku, kde se vždy přezují do přezůvek a projdou přes šatny, kde se převléknou do sportovního oblečení.
 4. Vstup na tatami je povolen pouze bosou nohou nebo v ponožkách. Přezůvky se odkládají na chodbě před vstupem na tatami.
 5. Cvičící provádějí v dojo jen činnosti určené odpovědnou osobou. Při nich dodržují přesně stanovené způsoby cvičení a chovají se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani zdraví ostatních přítomných osob.
 6. Každý úraz cvičící okamžitě hlásí odpovědné osobě, která provede první pomoc a zajistí případnou odbornou lékařskou péči.
 7. S pomůckami a zařízením v dojo je nutné zacházet šetrně. Pokud kdokoliv zjistí závadu, která by mohla ohrozit bezpečnost uživatelů, oznámí to neprodleně odpovědné osobě.
 8. Bez vědomí odpovědné osoby se cvičící nevzdalují z dojo.
 9. Při cvičení nesmí mít cvičenci hodinky, řetízky, sponky a jiné předměty, které by mohly způsobit úraz.
 10. Cvičícím není dovoleno manipulovat se zařízením a vybavením bez povolení a dohledu odpovědné osoby.
 11. V dojo je z hygienických a bezpečnostních důvodů zakázáno konzumování stravy a alkoholických nápojů.
 12. V případě požáru se přítomní budou řídit pokyny zodpovědné osoby a urychleně opustí prostory dojo. Zodpovědná osoba je povinna událost neprodleně nahlásit na Hasičský záchranný sbor a zkontrolovat, zda všichni opustili prostory dojo.
 13. Zodpovědná osoba je povinna po ukončení tréninku zkontrolovat stav dojo, zavřít okna, zhasnout světla, překontrolovat vodovodní baterie a uzamknout všechny prostory.
 14. Všichni uživatelé a návštěvníci udržují v prostorách dojo pořádek, dodržují pokyny odpovědné osoby a tento provozní řád.
Ke stažení (PDF)

Merken